• رام پلاست شرق
  • ramplast
رام پلاست

رام پلاست شرق

تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلن

خط مشی

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه  / کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

 

شرکت رام پلاست شرق در سال ۱۳۸۷ در مشهد تاسیس گردیده است و با بکارگیری تکنولوژی روز دنیا و پشتیبانی زیر ساختار سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته و کارآمد در توليد لوله های پلی اتیلن مشغول می باشد
با اعتقاد بر اينكه نيروی انسانی و تجهيزات مهمترين دارايی و منابع هرگونه تغيير و تحول می باشند، خود را متعهد به تامين رضايت مشتری، حفظ و صيانت از سرمايه ها و منابع با ارزش دانسته و بدين جهت سيستم مديريت يكپارچه ((IMS) كه شامل سيستم مديريت كيفيت (ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸)، سيستم مديريت ايمنی و بهداشت شغلی (BSI-OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷) و سيستم مديريت زيست محيطی (ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴) و سیستم مدیریت شکایات مشتریان (ISO ۱۰۰۰۲: ۲۰۰۴) می باشد، را مستقر نموده و به طور مداوم نسبت به حفظ، نگهداری و همچنين بهبود مستمر سيستم مديريت يكپارچه، خود را ملزم دانسته و ساليانه خط مشی و اهداف آن را مورد بازنگری قرار می دهد
• افزایش سهم در بازارهای خارجی 
• کاهش ضایعات وافزایش راندمان تولید در مراحل مختلف تولید
• افزایش سطح دانش کارکنان
• کاهش و پیشگیری بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار
• پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی شامل آب، خاک و هوا 
• ایجاد ارتباط دو طرفه با مشتریان جهت بهبود بازخوردهای مشتریان 
مديريت سازمان همواره نسبت به اقدامات پيشگيرانه به جای اقدامات اصلاحی خود را متعهد دانسته و از طريق رعايت نمودن الزامات قانونی و ديگر الزامات در ارتباط با كيفيت، ايمنی و بهداشت شغلی، زيست محيطی نسبت به تعيين، اجرا و بازنگری اهداف كلان و خرد، طرح های اجرايی و عملكرد كيفی، ايمنی و بهداشت شغلی، زيست محيطی اقدام می نمايد
سازمان نسبت به مديريت كيفيت، ريسكهای ايمنی و بهداشت شغلی، جنبه و پيامدهای زيست محيطی خود را ملزم دانسته و از طريق ارائه آموزش و آگاهی به تمامی كاركنان و مشتريان فرهنگ كيفيت، ايمنی و بهداشت شغلی، زيست محيطی را اشاعه می دهد
سازمان خود را متعهد به فرآهم آوردن شرايط و امكانات مناسب جهت مقابله با وضعيت های اضطراری در زمينه های كيفی، ايمنی و بهداشت شغلی، زيست محيطی دانسته و برای تحقق اين امر كليه مساعی خود را بكار خواهد گرفت
اينجانب از كليه همكاران محترم می خواهم تا ضمن همکاری با نماینده مدیریت سیستم، خط مشی سيستم مديريت يكپارچه را بطور كامل درك و به همراه كليه الزامات اين سيستم اجرا نموده و نسبت به اشاعه آن جهت طرفهای ذينفع سازمان اقدام نمايند
 

اردلان منصوریان - مدیر عامل

تصویر روز

پلی اتیلن